ВНЗ Партнери

Факультети

НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Вартість навчання за рік:

Архітектура - 4 000 EUR

Інші напрямки - 2 000 EUR

Іноземець з польським походженням має можливість отримати знижку 50 % при оплаті за навчання. (!)


 б - бакалаврат

 м - магістратура

Факультети Спеціальності
Архітектура (б -3,5 роки, м- 1,5 року)   Архітектура і цивільне будівництво (б,м)
 Архітектура ландшафту (б,м)

Фізика, математика та інформатика

(б -3,5 роки, м- 1,5-2 роки)

 

 

 

 

Технічна фізика  (б,м)

- комп'ютерне моделювання

- сучасні матеріали і нанотехнології

- мультимедійні технології

Інформатика 

- без спеціальності

- комп'ютерна графіка і мультимедіа (м)

- прикладна інформатика (м)

- обчислювана інжерія (м)

- телеінфоматика (м)

 Математика (б - 3 роки, м - 2 роки)

- математика у фінансах та економіці

- математичне моделювання

 Нанотехнології та наноматеріали (б,м)

- інженерія наноструктур

 Електрична та комп'ютерна інженерія 

 (б-3,5 роки, м- 1,5 року)

   

 Електротехніка 

- автоматика в електричних системах

- інженерія електричних систем

- електричні тяги

- електроенергетика (м)

- моніторинг та діагностика електричних пристроїв (м)

Енергетика (міжфакультетний) (б,м)

- електроенергетика

 Інформатика (б)

- без специальности

 Цивільне будівництво

 (б-3,5 роки, м- 1,5 року)    

Будівництво (б,м)

- без спеціальності

- будівництво та навколишнє середовище (м)

- будівництво - інформація та моделювання (м)

- залізничні колії (м)

- дороги, вулиці та автостради

- інфраструктура повітряного транспорту (м)

- механіка матеріалів  та будівельних конструкцій (м)

- будівельні та інженерські конструкції (м)

- мости  та підземні тунелі (м)

- технологія  та організація будівництва (м)

- управління та маркетинг в будівництві (м)

Просторова економіка (міжфакультетний ) (б)

Транспорт (б,м)

- без спеціальності

- транспортні та логістичні системи (м)

- залізничний транспорт (м)

- повітряний транспорт (м)

- міській транспорт (м)

 Інженерія навколишнього середовища

 (б - 3, 5 роки, м- 1,5 року)   

Будівництво (б,м)

- водне будівництво і геотехніка

Просторова економіка (міжфакультетний) (б,м)

- комунальне господарство (м)

Інженерія  навколишнього середовища (б,м)

- гідротехніка та геоінженерія

- установки и тепо- і медобладнання

- санітарна іженерія

  Інженерії та хімічних технологій

   (б - 3, 5 роки, м- 1,5 року)    

 Біотехнології (б,м)

- промислова біотехнологія та біотехнологія в охороні навколишнього середовища 

 Хімічна і процесуальна інженерія (б,м)

- інженерія відновлювальних джерел енергії

- інженерія біотехнологічних процесів (б)

- інженерія технологічних процесів

 Нанотехнології і наноматеріали  (б,м)

- технології наноматеріалів

Будівельна хімія (б,м)

- будівельна хімія

Хімічна технологія (б,м)

- промислова аналітика та аналітика середовища 

- хімія та технологія виготовлення косметики (м - 2 роки)

- легка органічна технологія 

- технологія полімерів 

- каталіз в органічних технологіях і технологіях нафтопереробки

- технологія середовища та управління відходами

 Механічний

 (б - 3, 5 роки, м- 1,5року )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Автоматизація та робототехніка (б,м)

- автоматизація систем виробництва

- мехатроніка

- управління та моніторинг машин та обладнання

- інформаційні технології в системах виробництва

 Енергетика (міжфакультетний) (б,м)

- поновлювальні джерела енергії

- системи та енергетичне обладнання 

- кліматизація, вентиляція та захист атмосферного повітря (м)

 Прикладна інформатика (б,м)

Інженерія безпеки (б,м)

- безпека праці та середовища

- безпека дорожнього транспорту 

Біомедична інженерія (б,м)

- біомеханіка пошкоджень (б) / біомеханіка (м)

- клінічна інженерія

Матеріаловедення (б,м)

- технологія сполучення матеріалів

- конструктивні матеріали

Інженерія промислового дизайну  (б)

 Механіка та будівництво машин

- апаратура та промислові пристрої 

- будівництво та дослідження транспортних засобів

- механіка конструкцій і матеріалів

- двигуни внутрішнього згорання

- охолоджувальні пристрої і вентиляція

- застосування інформатики в будівництві машин (м)

 Транспорт (б,м)

- експлуатація транспортних засобів

- експлуатація та управління в транспорті

- інженерія будівельних машин та систем промислового транспорту 

- логістика та експедиція 

 Інженерія виготовлення (б,м)

- без спеціальності (м)

- інженерія виготовлення

- системи CAD/CAM

- системи якості та координатно-вимірювальні технології

- мультимедійні та поліграфічні технології 

 

 На всіх спеціальностях навчання можливе на бакалавраті і магістратурі, м - обрана спеціальність тільки на магістратурі.

 

 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

Вартість навчання за рік:

Архітектура - 5 000 EUR

Інші напрямки - 3 000 EUR


 Рівень  Спеціальності
Бакалаврат

 

 

 

Technical Physics

-Computer Aided Design    

Computer Science

Faculty of Civil Engineering

- Вuilding

Faculty of Mechanical Engineering

Mechanics and Machine design

- Advanced Computation Mechanics 

 Магістратура     Technical Physics

-Computer Aided Design 

 Computer Science

- Applied Informatics

 Faculty of Civil Engineering

Вuilding

 Building and Engineering Structures

Faculty of Mechanical Engineering

Mechanics and Machine design

- Advanced Computation Mechanics

 
Познакомься с нами!

Найди свой ВУЗ: