ВНЗ Партнери

Про ВНЗ

Люблінський політехнічний університет – престижний технічний державний університет, що був заснований як Вечірня інженерна школа у травні 1953 р. за ініціативою Люблінського технічного співтовариства, з 1977 р. університет отримав сучасну назву - Lublin University of Technology.  

Організація і штат.

Виконавчі функції в університеті здійснюються університетським сенатом і ректором. Університетський сенат встановлює правила внутрішнього управління університетом, вимоги для отримання вчених ступенів,обирає сфери і напрямки наукових досліджень, а також приймає рішення щодо розвитку й послуг університету. Сенат очолює ректор університету. Керівництво факультетами університету здійснюють декани.

Штатними працівниками Люблінського політехнічного університету працюють 1100 осіб, з них 550 осіб – академічні викладачі. Штатні працівники залучаються авторитетними експертами адміністрацій, колегій і державних органів.

Штатні працівники університету та студенти допомагають становленню репутації вищого навчального закладу як одного з найкращих і найбільш популярних в освітній галузі Польщі. Прекрасна репутація університету сприяє успішному працевлаштуванню його випускників.

         

У складі університету функціонують міжфакультетні структурні одиниці, такі як: відділ іноземних мов; відділ спорту та фізкультури; бібліотека Люблінського політехнічного університету; Центр інформаційних технологій; Центр інноваційних і передових технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінський центр для впровадження технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінське інноваційне товариство Люблінського політехнічного університету; Офіс розвитку і співробітництва Люблінського політехнічного університету.

Навчання.

Від моменту створення у Люблінському політехнічному університеті спостерігається стократне збільшення кількості студентів, запроваджуються нові сучасні спеціалізації і курси. В даний час у вищому навчальному закладі навчається 11000 студентів, з них 6400 – студенти денної форми навчання, 3600 студенти вечірньої або заочної форми навчання, 500 аспірантів і 90 докторів філософії.  

В університеті існує можливість навчання на першому рівні (освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр) – по закінченню студенти отримують ступені інженер і ліценціат), другому рівні (освітньо-кваліфікаційний рівень -  магістр), третьому рівні (передбачає отримання докторського ступеня), пропонується також післядипломна освіта.

Університет здійснює підвищення кваліфікації за різними формами – аспірантура і додатковий курс для студентів вищої школи й промислових службовців, які планують продовжувати своє технічне навчання.

Курси і ступені.

За останні 50 років в університеті закінчили курси та здобули наукові ступені понад 30000 осіб. Випускники можуть отримати ступінь інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавра) чи інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), академічний ступінь доктора академічних наук. З 1994 р. випускники Люблінського політехнічного університету можуть вживати назву «Європейський інженер» запропоновану Федерацією Європейських Асоціації Інженерів. Навчальний рік поділяється на 2 семестри (зимовий з 1 жовтня до кінця січня, літній семестр – розпочинається з середини лютого й триває до кінця червня). Іспити студенти складають у лютому та наприкінці червня. Влітку студенти обов'язково проходять практику, в останньому семестрі навчання студенти пишуть дипломну роботу.

Освітні ресурси.

Бібліотека повністю до послуг студентів. Головне завдання бібліотеки університету – ефективне забезпечення навчального процесу, наукових досліджень і професійних розробок, для яких використовується технічна література. В бібліотеці можна скористатися підручниками з уісх технічних спеціальностей, монографічною літературою, останніми науковими дослідженнями у галузі інженерії. Зібрання бібліотеки містить понад 150000 тисяч друкованих видань, передплачено більше 300 польських журналів та 40 іноземних наукових журналів.   

У Люблінському політехнічному університеті є сучасні комп'ютерні класи доступні для всіх студентів та існує власна комп'ютерна мережа. Медіа-послуги в університеті доступні для всіх студентів Люблінського політехнічного університету, обслуговуються професійними аудіо-візуальними техніками. Всі ці сервіси забезпечують потреби  наукового співтовариства та центральної адміністрації вищого навчального закладу.

Європейські проекти і Люблінський політехнічний університет. 

Люблінський політехнічний університет є учасником міжнародного наукового співтовариства. Студенти вищого навчального закладу можуть брати участь у програмах ERASMUS (навчання та наукове стажування в університетах іноземних країн), у програмах фундаментальних наукових досліджень та розробки інноваційних технологій, які фінансуються Європейським співтовариством (Seventh Framework Programme, ERA-NET, EUREKA, Pan-European Cooperation in Science and Technology  COST,CIP).

 

  

Познакомься с нами!

Найди свой ВУЗ: