ВНЗ Партнери

Факультети

Оплата за рік навчання польською мовою стаціонарної форми на бакалавраті, магістратурі та єдиного магістерського навчання становить 2 500 Євро.

Оплата за рік навчання англійською мовою стаціонарної форми на бакалавраті, магістратурі та єдиного магістерського навчання становить 3 000 Євро.

Навчання польською мовою


Бакалаврат         (3 роки)

 

Адміністрація:

- Європейська адміністрація

- Адміністрація державного сектору

- Внутрішня безпека

- Місцеве самоврядування
Археологія
Астрономія
Національна безпека
Біологія людини

Біологія :

- Біологія людини

- Біологія середовища

- Педагогічна спеціальність

(природа)
Біотехнологія
Хімія і судова токсикологія
Медична хімія
Хімія
Європейська дипломатія

Спадщина матеріальної культури - захист, просування, управління:

- управління культурною спадщиною

- історична туристика

Журналістика та суспільна комунікація:

- журналістика в музиці
- журналістика прес-і онлайн
 - радіо-і телевізійна журналістика
- спортивна журналістика
- фото журналістика, газетна, рекламна і художня
- проектування комунікацій (Communication Design)
- творче письмо (creative writing) - кіно-театр-телебачення

Економія:

- право в бізнесі

- бухгалтерський облік і податки

- Economic and Sustainable Business (економіка і екобізнес)
Ентологія та культурна антропологія

Європеїстика:

-  федералізм і регіональна політика

-  економічна інтеграція

-  кадри в європейському публічному просторі

-  засоби масової інформації та  соціальні комунікації місцевому рівні ЄС

- зовнішня політика Європейського Союзу

- підприємництво і європейський ринок праці

- державний сектор в Європі

- суспільство і культура в Європі

- управління розвитком на місцевому і регіональному рівні

Польська філологія:

- редагування

- комунікологія

- культурна лінгвістика

- логопедія

- викладач

- прикладна риторика

Російська філологія

Сербська та Хорватська філологія

Українська філологія

Італіяністика

JUDAISTYKA

Нідерланістика:

- Нідерландська мова, культура та література в центральноєвропейській тематиці
Філософія

Фізика:

- Еконофізика

- Експериментальна фізика

- комп'ютерна фізика

- теоретична фізика
Генетика та експериментальна біологія
Географія
Геологія
Просторова економіка
Історія мистецтва

Історія:

- Американістика

- Архів істика і керування документацією

- Документалістика

- Регіональна аналітика

- Викладацька спеціальність
Індивідуальне інформативно-математичне навчання
Наукова інформація і бібліотекознавство
Інформатика

Іміджеві комунікації:

- Branding

- Public Relations

- Реклама
Культура та практика тексту:  творче письмо і редагування

Культурознавство:

- Культура кіно

- Культура та імідж регіону

- Перформанс- культура розвитку

Математика:

- Біоматематика

- Теоретична математика

- Математика в економіці та страхуванні

- Теорії ймовірності та статистика

- Викладацька спеціальність
Індивідуальне вивчення гуманітарних і соціальних наук 
Мікробіологія

Мілітаріознавство:

-  Популяція знань про мілітарію

-  Відтворююча історична анімація
Музикознавство 
Охорона середовища

Спеціальна педагогіка:

Освіта та реабілітація людей з інтелектуальної інвалідністю

Педагогіка :

Дошкільна освіта та виховання

Педагогіка:

- освіта для дорослих і соціальний маркетинг
- організація виховання і регіональна освіта 
- педагогіка з терапією
- педагогіка утворена з соціальною інтервенцією

- консультування та психологічно-педагогічна допомога 

- соціальна реабілітація
 

Політологія:

державна адміністрація
-Comparative Politics – навч. Англ. м.(платне)
- політичний маркетинг
- ЗМІ та журналістика
- політичне лідерство

- закордонні служби

Соціальна праця
Цифрові та мережеві публікації

Соціологія дискреційних груп:

- безпека в дискреційних  цивільних системах 
- безпека в дискреційних військових системах 
- безпека в дискреційних воєнізованих системах 

Соціологія:

- соціальна комунікація

- соціологія освіти та дослідження освітнього ринку

- місцеві спільноти

Міжнародні відносини:

- економіка і міжнародний бізнес

- європейські дослідження

- вивчення німецької

- вивчення сходу

- закордонні служби

- управління комунікаціями в міжнародних відносинах
Управління суспільними проектами
Управління природним середовищем

Інженер                (3.5 років)

 

Технічна фізика:

- дозиметрія і захист від рентгенівського знімка

- медична фізика

- прикладна фізика твердого тіла
Прикладна інформатика та вимірювальні системи
Геологічна інженерія

Єдина магістратура           (5 років)

 

Право
Психологія

Магістратура        (2 роки)                              

Археологія:

- археологія Barbaricum

- археологія епохи бронзи
- археологія епохи каменю
- археологія історична і судова
- археологія Нового Світла
- археологія римських провінцій
- археологія середньовіччя

- нумізматика

Адміністрація:

Administration in International Organistations (нгл.мовою)
Антропологія літератури, театру і кіно
Астрологія
Міжнародна безпека

Біологія :

- Біологія людини

- Біологія середовища

- Педагогічна спеціальність

(природа)

Біотехнологія:

- біоінформатика і системна біологія

- молекулярна біологія

- медична біотехнологія

- біотехнології пептидів та білків

- молекулярна мікробіологія
Хімія

Європейська дипломатія

- міжнародна безпека

- дипломатія місцева та регіональна

- політична культура та змі

- зовнішня політика

Журналістика та суспільна комунікація:

-  радіо-і телевізійна журналістика
-  фото журналістика, газетна, рекламна і художня
-  Журналістика and Social Communication
-  творче письмо (creative writing) - кіно-театр-телебачення

Економіка:

- економіка менеджерська

- фінансові ринки

- Master Managerial Economics
Ентологія та культурна антропологія

Європеїстика:

- EU Regional Policy – англ.мовою

- європейський місцеве самоврядування

-  федералізм і регіональна політика

- економічна інтеграція
зовнішня політика Європейського Союзу

- державний сектор в Європі

- суспільство і культура в Європі

- ЄС в міжнародних відносинах

- внутрішня безпека Європейського Союзу

- управління в Європейському Союзі

Польська філологія:

- редагування

- фольклор, популярна література, дитяча література

- художня та літературна критика

- лідер і соціальний аніматор

- викладання польської мови, як іноземної

Філологія:

Англійська філологія

Чеська філологія

Французька філологія:

-  французький філолог в цифровому світі

-  перекладач

Німецька філологія:

- glottodydaktyka

- данська мова

- лінгвістика

- підготовка вчителів

- культурологія

- літературознавство

- скандинавістика: мова-культура-переклад

-   перекладач

-  викладач

Іспанська філологія

- іспанська філологія в цифровому світі

- перекладач

Класична філологія та середземноморська культура:

-  Арабська

-  Класична

- Латинська

- новогрецька

- італійська

Класична філологія:

- Візантійська та новогрецька

Російська філологія

Сербська та Хорватська філологія

Українська філологія

Нідерланістика
Філософія

Фізика:

- Експериментальна фізика

- комп'ютерна фізика

- теоретична фізика

-  викладацька

Географія:

- регіональний та місцевий аналіз

- геоекологія

- туристична географія

- геоінформатика та картографія

- просторова економіка

- кліматологія та захист атмосфери

- захист та управління якістю повітря, води, ґрунту

Tourism – навч.  англ. мовою

Геологія:

- Геохімія навколишнього середовища та керування відходами

- Дослідницька геологія

- Гідрогеологія

- Петрологія та прикладна мінералогія
Історія мистецтва
Історія в публічному просторі

Історія:

- Архівістика і керування документацією

- Документалістика

- Регіональна аналітика

- Викладацька спеціальність

Наукова інформація і бібліотекознавство:

- Цифрові бібліотеки

- Наукова бібліотека

-  Бібліотеки в суспільстві знань

-  Редагування

-  Преса в системі соціальної комунікації

-  Мистецтво книги

Інформатика(1,5 років):

Інтелектуальна обробка даних

Інформатика (2 роки):

Інтелектуальна обробка даних

Іміджеві комунікації:

- Branding

- Public Relations

- Реклама

Communication Managment (управління комунікацією) – навч. Англ.мовою.

Культурознавство:

- Художня критика

- Культура і медіа

- Ринок культури – глобалізація,  регіональність, локальність

Математика:

- Біоматематика

- Теоретична математика

- Математика в економіці та страхуванні

- Теорії ймовірності та статистика

- Викладацька спеціальність
Індивідуальне вивчення гуманітарних і соціальних наук
Мікробіологія
Музикознавство
 

Охорона середовища:

- Аналітика середовища

- Оцінка впливу на навколишнє середовище
 

Педагогіка:

стаціонарна форма навчання на магістратурі пропонує для випускників бакалаврату педагогічних напрямів, такі спеціальності:

- освіта для дорослих і соціальний маркетинг,
- маркетинг і управління освітніми організаціями в регіоні,
- педагогіка культури і засобів масової інформації,
- педагогіка з терапією,
- педагогіка утворена з соціальною інтервенцією,
- консультування та психологічно-педагогічна допомога,
- профорієнтація і коучинг кар'єри,
- педагогічна терапія

 

стаціонарна форма навчання на магістратурі пропонує для випускників бакалаврату педагогічних та непедагогічних напрямів,  такі спеціальності:

- освіта для дорослих і соціальний маркетинг,
- маркетинг і управління освітніми організаціями в регіоні,
- педагогіка культури і засобів масової інформації,
- педагогіка з терапією,
- педагогіка утворена з соціальною інтервенцією,
- дошкільне виховання та освіта
   

Політологія:

- державна адміністрація
- Central and East European Studies – англ.м.
- Democracy and Development in Europe and Caucasus в англ.м. 
- політичний маркетинг
- ЗМІ та журналістика
- Political Communications – навч. Англ.м.
- політичне лідерство
- Public Administration, - навч. Англ.м.

-  Public Policy – англ.м.
-  закордонні служби
Публічна політика
Соціальна праця
 

Соціологія:

-  дослідження ринку

-  Intercultural Mediation – навч.англ.м.

- соціологія простору в місцевих системах

- соціологія мистецтва
   

Міжнародні відносини:

- публічна дипломатія та змі

- економіка і міжнародний бізнес

- Global Studies

- дослідження глобальної безпеки

- вивчення німецької

- вивчення сходу

- сучасні дипломатичні служби

- управління європейської безпеки.
Управління безпекою держави
Управління природним середовищем

 

Навчання англійською мовою

Бакалавр Antiquity and archaeology
Biotechnology
Chemistry
European cultures

Filologia спеціальність CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY

Politologia:

- Comparative Politics,

- Global Security,

- Media and Politics

Магістратура

Адміністрація:

Administration in International Organistations
Chemia
Cultural Communication
Журналістика та соціальна комунікація спеціальність JOURNALISMANDSOCIALCOMMUNICATION
Європеїстика спеціальність EU REGIONAL POLICY

Філологія спеціальність FILOLOGIA ANGIELSKA

спеціалізація EMPIRICAL AND THEORETICAL LINGUISTICS

LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW 

Політологія:

- Public Policy,

-  Political Communication,

-  Public Administration (organised jointly with Georgian Institute of Public Affairs),

-  Democracy and Development in Europe and Caucasus (organised jointly with Georgian Institute of Public Affairs),

-  Central and East European Studies (organised jointly with  the University of Bucharest.

Соціологія  спеціальність  INTERCULTURAL MEDIATION

Міжнародні стосунки  спеціальність GLOBAL STUDIES


Познакомься с нами!

Найди свой ВУЗ: