ВНЗ Партнери

Факультети

Бакалаврат

Магістратура

Вартість (EUR/рік)

Філології

Журналістика і громадські зв’язки (с, н)

спеціалізації:

*реклама, PR і просування фірми

 *журналістика і критика ЗМІ

* спеціалізовані види журналістики

Журналістики і  громадські зв'язки (с)

- журналістика з французькою мовою і культурою   (с)

- журналістика з німецькою мовою і культурою (с) Журналістика и громадські зв’язки (с, н)

Журналістика і громадські зв’язки (с, н)

спеціалізації:

*реклама, PR і просування фірми

 *громадська діяльність і медіа зв'язку

* спеціалізовані види журналістики

1000

Англійська філологія (с, н)

- англіцистика

- англійська філологія з другою іноземною мовою

Англійська філологія (с,н)

 

1000

Германська філологія (с)

- германська філологія (без спеціальності)

- германська філологія (із спеціальністю і другою іноземною мовою

Германська філологія (с, н)

 

 

 

1000

Філологія  (с)

іспанська + англійська мова(c)

- класична і середземноморська   (с)

- слов'янська філологія(с)

- романська філологія з  другим іноземним: іспанський/італійським (с)

- романська філологія з  другою іноземною мовою

- російська філологія

- італійська філологія

Філологія

- російська філологія

- слов’янська філологія

- класична філологія

- іспанська(іспанська мова + філологічна  американістика ) (с)

- романська філологія(з, н)

- італійська філологія(с)

 

 

 

 

 

1000

Польсько-німецька філологія (з Університетом Регенсбурга) (с) 

 

1000

Польська філологія (с) 

Польська філологія (с)

1000

Культурологія (с,н)

- фільмознавство

- нові медіа

- театрологія

- міжкультурне літературознавство

- художнє письмо

Культурологія (с,н)

- фільмознавство

- театральна критика

- культура в громадському просторі

- міжкультурне літературознавство

- театральна постановка

- просування мистецтва

- художнє письмо

1000

Інтердисциплінарне індивідуальне навчання  соціально-гуманітарних наук (с)

Інтердисциплінарне індивідуальне навчання  соціально-гуманітарних наук (с)

 

Наукова інформація  і бібліотечна справа (с)

Наукова інформація  і бібліотечна справа (с)

1000

Лінгвістика для бізнесу (н,с)

  

 

Прикладне літературознавство (с)

(за умови відкриття факультету)

 

 

Прикладна лінгвістика (с)

(за умови відкриття факультету)

 

1000

Логопедія з аудіологією (с)

 

1000

Філософії і історії

Археологія (с, н)

Археологія (с, н)

1250

Етнологія (с, н)

Етнологія (с, н)

1250

Філософія (с,н)

Філософія (с, н)

1250

Історія (с,н)

Історія (с, н)

1000

Історія мистецтва (при наборі більше 20 осіб)

Історія мистецтва (при наборі більше 20 осіб)

1250

Окциденталістика  (с)

 

1250

Культурологічна регіоналістика (с)

 

1000

Біології і охорони довкілля

Біологія (с, н)

 

 

1500

Біологія

- педагог в галузі наук про природу (з, н)

 

 Біологія (с, н)

- біохімія і молекулярна біологія

- медицинська біофізика і біоінформатика

- експериментальна біологія і біологія довкілля

1500

Біотехнології (с)

 

Біотехнології (с)

- медична біотехнологія

 - мікробіологічна біотехнологія

 - рослинна  біотехнологія

1500

Мікробіологія (с)

Мікробіологія (с)

1500

Охорона довкілля (с, н)

 

Охорона довкілля (с,н)

- екологія і охорона водних ресурсів

- охорона природи

- екологічна біотехнологія

- діагностика забруднень довкілля

1500

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

 (с)

- біологія

- біотехнології

- мікробіологія

- хімія

- фізика

- інформатика

- математика

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

 (с)

 

 

 

Генетика (с)

1500

Права і адміністрації

Право - єдине магістерське

спеціалізації:

*правосуддя - профіль кримінальний

*правосуддя - профіль цивільний

*публічне право

* економічне  право

* європейське право

1250

 

Податкове право і облік(н)

 Трудове право - кадри і зарплати

1250

 Адміністрація (с, н)

 

Адміністрація (с, н)

спеціалізації:

*адміністрація підприємств

* державні фінанси

*громадська адміністрація

* безпека, громадський порядок, правосуддя

1250

Адміністрація - судовий службовець

 

1250

Соціальна політика(с, н)

 

1250

Економіки і соціології

Економіка (с, н)

Економіка 

1250

Фінанси і бухгалтерський облік (c,н)

Фінанси і бухгалтерський облік (с, н)

1250

Економічна аналітика (с)

Економічна аналітика (с)

1250

Логістика (с, н)

Логістика (с, н)

 

 Інформатика (с, н)

 Інформатика (с, н)

1250

Міжнародні економічні відносини (с)

Міжнародні економічні відносини (с)

1250

Просторова економіка (с, н)

Просторова економіка (с, н)

1250

 Інформатика і економетрія (с, н)

Інформатика і економетрія (с, н)

1250

Європеїстика (с)

Європеїстика (с)

1000

Соціологія (с, н)

Соціологія (с, н)

1000

Соціальна робота (с, н)

Соціальна робота (с, н)

1250

Соціальна політика (с,н)

Соціальна політика (с)

1000

Соціальна аналітика (с, н)

 

1000

Педагогічних наук

Педагогіка (с, н)

- педагогіка в сфері освіти дорослих з коучингом

- соціальна педагогіка в області відходу і соціально-виховної роботи

- освіта через мистецтво

- педагогіка в області фізичної культури і оздоровлення

- рання освіта і дошкільна освіта

- реабілітаційна  педагогіка

- педагогіка в області опіки  і  педагогічної терапії

 

Педагогіка (с,н)

- педагогіка підтримка з профілактикою соціальної дезадаптації

- реабілітаційна  педагогіка

- педагогіка у сфері освіти дорослих з коучингом

- соціальна педагогіка в області відходу і соціально-виховної роботи

- педагогіка в області опіки  і  педагогічної терапії

- педагогіка в області фізичної культури і оздоровлення

- педагогіка дитячого віку

- освіта через мистецтво

1000

Психологія ( 5 років)- єдине магістерське

- психологія підтримки розвитку і ефективного функціонування людини

- психологія здоров'я і клінічна психологія

- психологія професійного консультування і організації

 

1000

Менеджменту

Управління (с)

- проектування і вдосконалення організації

- підприємство і управління інноваціями

- системна аналітика і технології е-бізнесу

Управління (с, н)

  - маркетинг

  - державне управління

  - управління розвитком підприємства

- управління людськими ресурсами

 Управління

 - управління бізнесом

1250

Фінанси і інвестиції (с)

 

Фінанси і бухгалтерський облік (с, н)

- бухгалтерський облік і фінансовий менеджмент

- фінансовий консультант

1250

Логістика (с)

 

Логістика

- інформатика в логістиці

- управління ланцюгами постачань

1250

Просторова економіка (с, н)

Просторова економіка (с, н)

1250

Бухгалтерський облік (с)

Податкове право  і бухгалтерський облік (н)

1250

Маркетинг (с)

 

1250

Аналіз і управління у бізнесі (c)

 

1250

Державне управління (с)

 

1250

Управління людськими ресурсами (с)

 

 

1250

Математики і інформатики

Інформатика(с)

- комп'ютерні мережі і обробка даних

- комп'ютерна графіка і дизайн ігор

- логістика ІТ-систем

- загальна інформатика

 Інформаційні системи

 

 

1250

 

Інтерактивні медіа

 

Математика (с)

- загальна математика

- теоретична математика

- педагогічна  в області математики і інформатики

- педагогічна в області математики і англійської мови

- фінансова і актуарна математика

 

Математика

- загальна математика

- теоретична математика

- фінансова і актуарна математика

- фінансовий аналіз

- педагогічна математика

- загальна математика

- викладання математики і інформатики

- застосування математики

1250

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

 

 

Міжнародних досліджень і політології

Міжнародні відносини

- міжнародні зв'язки

- міжнародна політика і дипломатія

- регіони  світу і регіоналізм

 

Міжнародні відносини (с)

 - американістика і мас медіа

-  британістика і країни Співдружності

- європеїстика

- ібероамериканістика

- німцезнавство

- сходознавство

- міжнародна журналістика

- Cultura - Sociedad - Politica - на іспанській (с)

1250

Політологія

- міжнародна безпека

- політична культура і політичні рішення

- сучасні політичні системи. Практика і динаміка змін

 

 Політологія

- стратегічна  безпека

- політична діагностика і прогнозування

- консультація і політичне  управління

- управління в політиці- навчання російською мовою

1000

Міжнародна  культурологія

- людина в культурах світу

- засоби масової інформації і культурний менеджмент

- інтеркультуральність  в дослідженні культури

Міжнародна  культурологія (с, н)

- культура у світі / у світі культури

- суспільства і цивілізації у сучасному світі

1250

Міждисциплінарне навчання в області математики і природничих наук

 

 

Географічних наук

Географія (с)

Географія (с)

1250

Туризм і відпочинок (с, н)

Туризм і відпочинок (с, н)

1250

 Просторова економіка (с, н)

Просторова економіка (с, н)

1250

Геомоніторинг (с)

 

1250

Геоінформація (с)

 

1250

 Регіональні дослідження (с)

 

1250

Фізики і прикладної інформатики

Фізика(с)

- фізика

- комп'ютерна фізика

- медична фізика

- еконофізика

- нанотехнології

- безпека радіаційних випромінювань в медицині і ядерній енергетиці

- фізика педагогічна

Фізика(с)

- фізика

- медична фізика

- фізика педагогічна

1500

 Інформатика (с)

- прикладна інформатика

- прикладна інформатика               

Інформатика (с, н)

- прикладна інформатика

- інформатика в ядерній енергетиці 

1250

Інформатика   (3,5 року ступінь в області машинобудування)

Інформатика (1, 5)

- прикладна інформатика

1250

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

 

Хімії

Хімія (с)

- хімія в науці і економіці

- хімія і нанотехнології  сучасних матеріалів

- хімія довкілля 

Хімія (с)

- хімія в  науці і економіці

- хімія і нанотехнології сучасних матеріалів

- педагогічна хімія

1250

Хімічна аналітика

Хімічна аналітика

1250

Косметична хімія

Косметична хімія

1250

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук  

Міждисциплінарні дослідження в області математики і природничих наук

 

         Навчання англійською мовою

           Бакалавр                       Ціна(Євро /рік)               Магістратура          Ціна (Євро/рік)        

American studies and Mass Media 

(Американські дослідження і ЗМІ)

 1250

 American studies and

Mass Media (Американські

дослідження та ЗМІ)

 1250

Business management

(Бізнес менеджмент)

 1250

Business management

(Бізнес менеджмент)

 1250

Computer science

(Інформатика)

 1250

Computer science

(Інформатика)

 1250

Economics (Економіка)

спеціальність: Advanced Economic

and Financial Analysis

спеціальність: Business on International

Market

 1250

Economics and international

business (Економіка і міжнародний

бізнес)

 1250

English studies

(Англійська філологія) Необхідно 

знати польську мову на рівні В1

 1000

English studies (Англійська

філологія)

 1000

Geography (Географія)

 1250

Geography (Географія)

 1250

Intercultural communication

(Міжкультурна комунікація)

 1250

Intercultural communication

(Міжкультурна комунікація)

 1250

International marketing 

(Міжнародний маркетинг)

 1250

International marketing

(Міжнародний маркетинг)

 1250
Asian studies (Азіатські дослідження)  1250

Cultura-sociedad-politica (Культура-

суспільство-політика) - іспанською 

 1250

Climatology (Кліматологія)

 1250

 International gender studies 

(Міжнародні гендерні дослідження)

Доступна тільки у рамках прогами

ERASMUS MUNDUS PROGRAMME

 1250

Estudios americanos (Американські

дослідження) - на англійській та 

іспанській мовах

 

Ecohydrology (Екогідрологія)

 1500

Management and finance 

(Менеджмент і фінанси)

 1250

Politiсal management

(Управління в політиці)

 1000
Nanotechnology (Нанотехнології)  1250    

Security studies 

(Дослідження безпеки)

 1000    

Для відкриття програми необхідно, щоб 15 студентів успішно пройшли набір.

Познакомься с нами!

Найди свой ВУЗ: