ВНЗ Партнери

Факультеты

 

Познакомься с нами!

Найди свой ВУЗ:

Спеціальності

Бакалаврат

ціна за рік(PLN)

Магістратура

ціна за рік(PLN)

I рік

 IІ-ІІІ рік

I рік

IІ рік

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ

Адміністрація (с) (н)

 

7000

 

6000  

 

6600

 

5600

Право (j.m.) (с) (н)

10000

9 000

9000

9000

Право інтелектуальної власності

8400

7 400

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ

Педагогіка

Анімація культурно-громадська

8000

8000

8000

8000

Педагогіка суспільно-опікунська

8000

8000

8000

8000

Педагогіка суспільно-опікунська з геронтопедагогікой

-

-

8000

8000

Шкільна педагогіка з професійним консалтингом; шкільна педагогіка з педагогічної терапією

-

-

8000

8000

Ранньошкільна і дошкільна педагогіка

-

-

8000

8000

Спеціальна педагогіка

Ресоціалізація

8000

8000

8000

8000

Релігієзнавство

Сучасні проблеми релігії; антропологія релігії; міфи і релігійні ідеї

-

-

8000

8000

Соціологія

-

-

8000

8000

Когнітивістики

8000

8000

8000

8000

Філософія

8000

8000

-

-

Культурологія

Буддологія

8000

8000

-

-

Порівняльне вивчення цивілізацій

8000

8000

8000

8000

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНИЙ

Археологія

8 800

8000

8 800

8000

Етнологія і культурна антропологія

8 800

8000

8 800

8000

Історія (Історична антропологія)

8 800

8000

8 800

8000

Історія мистецтва

8 800

8000

8 800

8000

Іудаїстіка

8 800

8000

8 800

8000

Музикологія

8 800

8000

8 800

8000

Захист культурної спадщини

8 800

8000

8 800

8000

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ

Класична філологія

9 500

8600

9 500

9 500

Неофілологія

Англійська філологія з німецькою мовою

(вчительська спец-ть)

8600

8600

8600

8600

Німецька філологія

8 600

8600

9 500

8600

Німецька філологія з англійською мовою

9 500

8600

9 500

8600

Іспанська філологія

9 500

8600

8600

8600

Східна філологія - арабістика

13 800

12900

13 800

12900

Східна філологія - індіаністіка

9 500

8600

9 500

8600

Східна філологія - іраністика

9 500

8600

9 500

8600

Східна філологія - японістика

13 800

12900

13 800

12900

Східна філологія - туркологія

9 500

8600

9 500

8600

Східна філологія - китаєзнавство

13 800

12900

 

 

Португальська філологія

9 500

8600

8600

8600

Французька філологія

9 500

8600

 

 

Російська філологія

9 500

8600

8600

8600

Румунська філологія

9 500

8600

 

 

Слов'янська філологія

9 500

8600

8600

8600

Шведська філологія

9 500

8600

9 500

8600

Українська філологія

9 500

8600

8600

8600

Угорська філологія

9 500

8600

8600

8600

Італійська філологія

9 500

8600

8600

8600

Культура Росії і сусідніх народів

9 500

8600

8600

8600

Англійська філологія: англійська лінгвістика; Прикладна лінгвістика - методика викладання англійської мови; транслаторіка (перекладознавство)

-

-

8600

8600

Французька філологія: філологічна; транслаторікологіческая

-

-

8600

8600

Лінгвістика

Прикладна лінгвістика

-

-

8600

8600

Переклад та міжкультурна комунікація

-

-

8600

8600

Переклад та міжкультурна комунікація перекладу (українська, англійська, польська)

-

-

8600

8600

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛОНІСТИКИ

Польська філологія (антропологічно-культурна; викладацька)

7 000

7 000

7 000

7 000

Полоністика-компаратістіка

7 000

7 000

7 000

7 000

Театрознавство

7 000

7 000

7 000

7 000

Культуроведеніе (Тексти культури)

7 000

7 000

7 000

7 000

Польська мова в суспільних відносинах (Комунікації в соціальній практиці)

7 000

7 000

7 000

7 000

Видавнича справа

7 000

7 000

7 000

7 000

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ І ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Астрономія

6 600

6 000

6 600

6 000

Фізика (Фізика експериментальна і теоретична; Прикладна фізика)

6 600

6 000

6 600

6 000

Біофізика (Медична фізика; Молекулярна біофізика)

6 600

6 000

6 600

6 000

Інформатика

6 600

6 000

-

-

Інформатика (с) (н)

-

-

6 600

6 000

Астрофізика космологія

-

-

6 600

6 000

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Математика (Загальна; Теоретична; Математика в економіці; Прикладна математика; Біоматематіка)

6 000

6 000

6 000

6 000

Комп'ютерна математика

6 000

6 000

6 000

6 000

Інформатика (Прикладна інформатика; Теоретична інформатика; Програмна інженерія; Моделювання, Штучний інтелект і управління)

6 000

6 000

6 000

6 000

Інформатика (Біоінформатика)

6 000

6 000

-

-

Аналітична інформатика

6 000

6 000

6 000

6 000

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ

Хімія

12 000

12 000

12 000

12 000

Медична хімія

12 000

12 000

-

-

Охорона навколишнього середовища

12 000

12 000

-

-

Охорона навколишнього середовища (біологія навколишнього середовища; хімія навколишнього середовища)

-

-

12 000

12 000

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ І НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Біологія

3800

3800

-

-

Геологія

3800

3800

3800

3800

Географія (Фізична географія; Просторова економіка і регіональний розвиток; Географія суспільно-економічна; Туризм)

3800

3800

3800

3800

Нейробиология

7600

7600

7600

7600

Біологія

(біологія людини; клітинна біологія; біологія рослин; екологічна біологія; експериментальна фізіологія; генетика і репродуктивна біологія)

-

-

3800

3800

Управління природними ресурсами

-

-

3800

3800

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЧНИЙ (EUR)

Дієтологія

4 000

4000

-

-

Лікарський напрямок (є.м.)

9 000

9 000

9 000

9 000

+1 год

Напрямок лікарської одонтології (є.м.)

9500

9500

9500

9500

Медична аналітика (є.м.)

6000

6000

6000

6000

Фармацевти (є.м.) (с) (з)

6000

6000

6000

6000

+1 год

Фізіотерапія

2 000

2 000

2 000

2 000

Акушерство

2 000

2 000

-

-

Сестринська справа

2 000

2 000

-

-

Медицина порятунку

2 000

2 000

-

-

Охорона здоров'я

2 000

2 000

-

-

Охорона здоров'я (health economics and governance of health system; програма в галузі охорони здоров'я, Управління в охороні здоров'я)

-

-

2 000

2 000

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН

Управління (с) / (з)

(Управління фірмою; Міжнародне управління, Управління персоналом)

8200 (4400)

8200 (4400)

-

-

Управління інформацією

8 200

8200

8200

8200

Управління культурою і ЗМІ (с) / (з)

(Управління у культурі; Управління ЗМІ)

8200 (4500)

8200 (4500)

-

-

Управління (Управління державним і приватним сектором)

8 200

8200

-

-

Прикладна психологія (е.м.) (с) / (з)

8200 (5000)

8200 (5000)

8200 (5000)

8200 (5000)

Громадська політика (с) / (з)

(Управління громадськими та гражданськімі організаціями)

8200(-)

8200(-)

8200 (4200)

8200 (4200)

Економіка (с) / (з)

(Міжнародна економіка; Фінанси, Банківська справа,Страхування)

8200 (4200)

8200 (4200)

-

-

Економіка

(менеджерська економіка; міжнародна економіка)

-

-

8200

8200

Економіка (с) / (з)

(бухгалтерський облік і фінансовий менеджмент)

-

-

8200 (4800)

8200 (4800)

Електронна обробка інформації

-

-

8200

8200

Фільмоведеніе і знання про нові ЗМІ (с) / (з)

8200 (4200)

8200 (4200)

8200 (4200)

8200 (4200)

Журналістика та суспільні відносини (с) / (з)

(Журналістика; Реклама та PR; Нові ЗМІ; Політичні комунікації)

8200 (5100)

8200 (5100)

8200(-)

8200(-)

Міжнародне управління

(навчання на польському та німецькою мовами)

(Спільна програма Університету Ягеллонського і ESB Business School Reutlingen University)

8 200

8200

-

-

Управління (с) / (з)

(фінанси і контролінг; психологія управління, управління людськими ресурсами)

-

-

8200 (4800)

8200 (4800)

Управління (з)(маркетинг і логістика)

-

-

4800

4800

Управління (с) / (з)

(Управління соціальними ЗМІ; Управління в спорті)

-

-

8200 (4600)

8200 (4600)

Управління з туризму

-

-

8200 (4500)

8200 (4500)

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН (EUR)

Американістика

4 200

4 200

-

-

Американістика

(Латинська Америка; Північна Америка; міграція та етнічна приналежність)

-

-

4000

4000

Національна безпека (с) / (з)

4 000

4 000

4 000

4 000

Політологія (с) / (з)

(Журналістика політична; Політичний консалтинг)

4 000

4000

-

-

Культуроведення

(Культуроведення міжнародне)

4 200

4200

4000

4000

Культуроведення

(Росіянознавство; Українознавство)

2 200

2000

2 200

2000

Європеїстика

(наука о німецькомовних країнах)

4 200

4200

4200

4200

Європеїстика                                                                                               (наука про Голокост та тоталітаризм)

-

-

4200

4200

Азіатські дослідження (Вивчення близького Сходу: Ізраель; Арабський світ)

2 200

2000

-

-

Азіатські дослідження (с) / (n-z) (Вивчення далекого Сходу: Китай; Індія і Південна Азія; Японія; Корея)

2200 (4200)

2000 (4200)

-

-

євроазійські дослідження

2 000

2000

-

-

Міжнародні відносини (с) / (n-z) (Європейська інтеграція; Сучасна дипломатія; Міжнародна безпека)

4 000

4000

-

-

Міжнародна міграція

4 200

4200

-

-

Міжкультурні відносини (с) / (з)

4 200

4200

-

-

ФАКУЛЬТЕТ БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

Біохімія

4 600

4 600

4 600

4 600

Біофізика (є.м.)

4 300

4 300

4 300

4 300

Біотехнології

4 800

4800.

-

-

Молекулярна біотехнологія

-

-

4000

4000

Університетський Центр Ветеринарної Медицини UJ-UR в Кракові

Ветеринарія

2000

1500

1500

1500

+1год

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЧНИЙ (EUR)

Напрямок лікарської одонтології (е.м.)

11000

11000

12500 

13000

13000

Лікарський напрямок
шостирічне навчання

11200

11000

11000

11000

+1год

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН

Міжнародне управління

?

?

?

?

Консорціум Ягеллонського університету і ESB Business School Reutlingen

-

-

8200

8200

ФАКУЛЬТЕТ БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

Молекулярна біотехнологія

-

-

17000

17000

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ І НАУК ПРО ЗЕМЛЮ (EUR)

Екологія і еволюція

-

-

2200

2200

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

Європеїстика (EUR)

Центральна і Східна Європа

Центральна і Східна Європа: дослідження

Європеїзація і Верховенство права в Центральній і Східній Європі

Європейський Союз

Європейський союз / Верховенство права, лідерства та демократії

(Консорціум Ягеллонського університету і Universidade Catolica Portuguesa - програма подвійного диплому)

Знання про Голокост та тоталітаризм

-

-

3800

3800

Культурологія (PLN)

Польсько-українські навчання. Прикордонна зона і сусідство в Європі

5000

5000